เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการเก็บสินค้าคงคลัง สามารถตรวจติดตามรายละเอียดของสินค้าคงคลังในแต่ละชนิด เช่น จำนวน ล็อต อายุสินค้า รวมถึงการบันทึกการ รับเข้า จ่ายออก ตรวจสอบได้อย่าง real time
โปรแกรมเช็ดสต็อค มาพร้อมกับ feature และความสามารถอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของคุณอีกมากมาย พร้อมใช้งานใน iPhone และ iPad แล้ววันนี้ www.viewms.com