สำหรับผู้ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป เป็นโปรแกรมคำนวณต้นทุนการซื้อมาในแต่ละชนิดสินค้า และ lot ซึ่งสามารถช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจราคาขายที่เหมาะสมได้อย่าง real time
โปรแกรมคํานวณต้นทุน มาพร้อมกับ feature และความสามารถอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของคุณอีกมากมาย พร้อมใช้งานใน iPhone และ iPad แล้ววันนี้ www.viewms.com